Relatiecoaching

Prettige en steunende relaties dragen bij aan vitaliteit. Wanneer we sociale steun en waardering ervaren zijn we weerbaarder tegen stress. Om deze reden draagt het versterken van relaties bij aan vitaliteit en mentale fitheid. Het versterken van relaties kan zowel privé- als werk betreffen. Zowel een fijne partnerrelatie als goede relaties op het werk dragen bij aan vitaliteit en een meer duurzame inzetbaarheid op het werk. BalansMakend geeft daarom naast coaching aan stellen, ook coaching aan tweetallen binnen een werksetting.

Wat kun je verwachten?

Vaak trekken organisaties pas aan de bel als er een conflict speelt. Met een beetje geluk wordt er een mediator ingeschakeld om de boel te redden. Hoe mooi zou het fijn om relaties op het werk preventief te versterken, nog zonder dat er een probleem aan de hand is. Wanneer er wederzijds in relaties geïnvesteerd wordt, neemt effectiviteit en productiviteit toe. Je kunt je voorstellen dat je beter floreert wanneer je je veilig en gewaardeerd voelt bij collega’s. Zaken die bijvoorbeeld besproken kunnen worden zijn: Waar zijn jullie beiden blij mee in de samenwerking? Wat zie je als elkaars kwaliteiten en hoe vul je elkaar hierin aan? Wat kan nog verder verbeterd en geoptimaliseerd worden in jullie samenwerking? Welke toekomstvisie hebben jullie? En wat is jullie rol hierin? Wat zijn ontwikkeldoelen en hoeverre past het spoor waar jullie op zitten hierbij? Willen jullie zo doorgaan of een andere richting op? 

 

Over de coach

Barbara kan vanuit haar achtergond als psycholoog, goed tot de kern doorvragen. Hierdoor ontstaat 

er wederzijds meer inzicht en begrip in elkaars situatie en belevingswereld. Coachees waarderen Barbara als coach door haar scherpte en doelgerichtheid, haar empathie, optimisme, warmte en betrokkenheid in combinatie met haar nuchterheid.


Voor wie

Tweetallen voor wie deze coaching functioneel is, kunnen collega’s, maten en bedrijfspartners zijn die intensief met elkaar samenwerken, of een collega met een leidinggevende.  

 

Aanpak

BalansMakend werkt middels de oplossingsgerichte methodiek, dat betekent dat we vooral kijken naar waar jullie naartoe willen en welke concrete stappen er gezet moeten worden om dat te bereiken. Daarnaast worden er elementen van de Emotionally Focused Therapy gebruikt, waarbij we kijken naar onderliggende gevoelens die vaak schuil gaan onder het zichtbare gedrag. We hebben eerst een startgesprek waarin we het doel van het traject vaststellen en op basis daarvan bepalen we in overleg hoeveel sessies er nodig zijn. De locatie voor deze coaching kan ofwel incompany zijn ofwel op de coachingspraktijk van BalansMakend in Den Dolder. 

 

Tarieven

 De investering voor een tweetalcoachtraject is: 

 

– €150,- per sessie voor particulieren

– €175,- per sessie voor bedrijven (vrijgesteld van BTW)

 

Werknemers in loondienst hebben regelmatig een budget voor persoonlijke ontwikkeling. Dat kan gebruikt worden voor coaching. Regelmatig is ook de werkgever bereid om mee te betalen in het kader van ondersteuning voor vitaliteit en voorkomen van uitval. Als ondernemer kun je werkgerelateerde coaching als zakelijke kosten opgeven voor je bedrijf. Voor meer informatie neem contact op met BalansMakend