Balanstraining voor zorgprofessionals

De Balanstraining voor zorgprofessionals behandelt in twee dagdelen alle belangrijke elementen die helpen bij het bereiken van een goede mentale balans. Tijdens de training gaan we aan de slag met bewustwording en serieus nemen van signalen, juiste keuzes maken die aansluiten bij waarden, leren loslaten en grenzen bewaken thuis en op het werk. Om zelfinzicht te creëren en bewuste gedragsverandering tot stand te brengen, gaan deelnemers actief aan de slag met doe- en denk oefeningen. Hierbij is er veel persoonlijke aandacht voor de deelnemers.

buitencoaching balans

Door te werken en leven vanuit balans worden we veel gelukkiger dan wanneer we dit doen vanuit een “kramp” en/of angst. Een medewerker die in balans is, is productiever, gelukkiger en creatiever. Wanneer je vanuit balans werkt kun je je richten op het behalen van positieve uitkomsten in plaats van het vermijden van negatieve uitkomsten. Uit psychologische inzichten blijkt dat mensen die dit goed toepassen gelukkiger en effectiever zijn.

 

Problemen met de balans leiden tot een lek aan energie met alle gevolgen van dien. Zeker wanneer hier te lang mee doorgelopen wordt, leidt dit tot mentale en fysieke klachten op de langere termijn. Om dit te voorkomen is het waardevol om preventief aandacht te schenken aan balans.

BalansMakend verzorgt een inspirerende training bestaande uit twee dagdelen. Voor iedereen die precies wil leren wat mentale balans is, hoe stress en balans samenhangen en hoe een eigen mentale balans geoptimaliseerd kan worden. Tijdens deze training zijn deelnemers vooral actief bezig met het optimaliseren van hun balans, het leren herkennen van fysieke en mentale stresssignalen en het verminderen van stress.

 

Thema’s die hierbij uitvoerig worden meegenomen zijn:

 • de ideale balans
 • de haalbare balans
 • factoren die van invloed zijn op balans
 • groene, oranje en rode signalen 
 • verschil voelen tussen balans en disbalans
 • energiegevers en energienemers
 • inzicht in omgang met onprettige emoties waaronder spanning
 • ontspanning vergroten
 • bewustere keuzes maken aansluitend bij waarden

 

Inzichten en vaardigheden die worden opgedaan kunnen vertaald worden naar praktische handvatten voor thuis. Omdat we maximaal met tien deelnemers zijn is er veel persoonlijke ruimte en aandacht. Natuurlijk wordt ook de benodigde kennis meegegeven, zodat deelnemers na afloop helemaal up to date en uitgerust zijn met een toolbox om hun eigen balans te verbeteren.

Voor werknemers en leidinggevenden werkend in de zorg die een hun mentale balans willen optimaliseren en zichzelf het waard vinden daarin te investeren. Mensen die een verbetering willen in hun dagelijks (werk)leven, in de vorm van meer energie, productiviteit, creativiteit en meer levensgeluk. Ook is deze training geschikt voor mensen die een disbalans ervaren en hier graag vanaf zouden willen komen.

Dag 1:

Na het eerste trainingsdagdeel hebben deelnemers kennis over balans en over welke factoren hierop van invloed zijn. Ook hebben zij zich een doel gevormd over hun ideale balans, rekening houdend met wat ook realistisch en haalbaar is. Zij zijn zich bewust geworden van het verschil in gevoel tussen balans en disbalans, en kunnen dit ook makkelijker herkennen. Deze bewustwording helpt om in het dagelijks leven een betere balans aan te brengen. 

 

Dag 2:

Na het tweede trainingsdagdeel zijn deelnemers zich bewust geworden van hun energiegevers en nemers en kunnen zij deze desgewenst meer of juist minder inzetten. Verder krijgen zij inzicht in waarden die belangrijk voor hen zijn. Op basis hiervan kunnen zij scherpere keuzes maken in het dagelijkse leven. Dit draagt bij aan het doel van een betere balans en daarmee energieker en effectiever te kunnen handelen.

Data en tijden:

Tijden: 09.30 uur – 13.30 uur

Data: deze stemmen we in overleg af. Het is nuttig twee weken tussen de trainingsdagen in te hebben, zodat deelnemers tussendoor actief aan de slag kunnen met hun leerdoelen. 

 

Locatie: 

De locatie stemmen we af in overleg. De training kan incompany worden verzorgd. De ervaring leert dat het voor deelnemers prettig kan zijn om een dergelijke training juist op een externe locatie te organiseren (vlakbij de natuur), zodat ze letterlijk afstand kunnen nemen van hun werkplek. De externe locatie verzorgt BalansMakend in overleg met de opdrachtgever. 

 

Aantal deelnemers: 

Minimaal 4, maximaal 10

Voor deze training bestaande uit twee dagdelen is de investering: € 1.400,- (exclusief BTW – exclusief eventuele locatie kosten)

Wat levert het volgen van deze training op? 

 • Vrolijke werknemers die mentaal beter in balans zijn.
 • Werknemers worden stressbestendiger, doordat zij stresssignalen beter kunnen herkennen en deze serieus leren nemen. 
 • Betere prestaties: werknemers zijn energieker en productiever op het werk, door verbetering in mentale balans.
 • Werknemers zijn zich bewust van het belang van een goede mentale balans en schenken hier meer aandacht aan. Gevolg is dat zij minder snel uitvallen op het werk. 
 • Wanneer het nodig is schakelen werknemers sneller hulp in.